Architectuur is ontstaan
vanuit de behoefte van de mens
aan bescherming